Projekt w GOK

Już od września Fundacja Nasze Dzieci w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie realizuje projekt skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego – dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

W ramach projektu w pomieszczeniach GOK w Sulikowie w każdy czwartek do końca listopada 2023 r. odbywają się zajęcia dla dzieci pn. Trening Umiejętności Społecznych z elementami muzykoterapii.

Na zajęciach dzieci pod opieką certyfikowanych trenerów TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała.

Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Stanowią duże wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w rozwoju ich dzieci.

Skip to content