Podsumowanie VIII koncertu charytatywnego „Myśl sercem!

W dniu 11 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie odbył się VIII koncert charytatywny Szkolnego Koła Caritas – „Myśl sercem”.

 

Uroczystość uświetniła jednocześnie XV Dzień Papieski, który przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”. Nieprzypadkowo zatem tematem przewodnim koncertu stało się dziecko, wszakże jak powiedział francuski pisarz i poeta Antoine de Saint Exupery: „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta”. Na scenie wystąpiło wielu artystów, uczniów i absolwentów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie: Piotr Alber wraz z mamą Anną, Izabela Łajdecka, Julia Rachańska, Aleksandra Wadzicka, Wiktoria Wadzicka, Karolina Amrogowicz, Gabriela Szatkowska, Karolina Sawiniec, Patryk Marek, Dagmara Trawińska, Katarzyna Woda, Jakub Swoboda i Rafał Skrabek. Wystąpili także nauczyciele ZSPiG w Sulikowie: pani Grażyna Strygo oraz ksiądz Marcin Kaluta. Gośćmi specjalnymi byli: skrzypaczka –  pani Maria Molenda oraz pianista – pan Emil Smardzewski. Na zakończenie koncertu pani Danuta Baranek-Kostyszak, opiekun koła oraz pani Anna Poniedziałek, wicedyrektor szkoły, złożyły serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wystąpili w ramach koncertu oraz zgromadzonym gościom za liczne przybycie.

 

Fundusze zebrane ze sprzedaży biletów przeznaczone zostaną na potrzeby najuboższych z naszego regionu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej pięknej inicjatywy.

 

tekst: sulikow.pl, zdjęcia: wregionie.pl

Skip to content