W GOK Sulików powstanie „Zielona Sala Młodych Odkrywców”

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie został jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie został jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24.000 złotych w naszym GOK powstanie „Zielona Sala Młodych Odkrywców”.  Będzie miejscem wyposażonym w podłogę interaktywną,  z zieloną strefą relaksu, przeznaczonym na spotkania  warsztatowe dla  dzieci w wieku szkolnym. W projekcie przeprowadzimy też dla mieszkańców Gminy warsztaty tworzenia obrazów z mchów i roślin stabilizowanych. Realizację projektu rozpoczynamy  już w czerwcu, by od nowego roku szkolnego członkowie Klubu Młodych Odkrywców mogli cieszyć się nową przestrzenią.

 „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na  których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą  infrastrukturę.  Celem programu jest wsparcie projektów związanych z  rozwojem lokalnej  infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc  w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do  znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln  złotych.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach  internetowych:  

     

Skip to content