Podsumowanie spotkań wakacyjnych „Moje zdrowie-Moja moc”

Wspaniałym projektem okazały się kolejne wakacyjne spotkania zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie.

Od 26 czerwca do 28 lipca 2023 roku, na terenie świetlic wiejskich w Studniskach, Wrociszowie, Sulikowie i Radzimowie, realizowaliśmy projekt pt. „Moje zdrowie-Moja moc”. Łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 70 dzieci.

Podczas cyklu tygodniowych, a w Studniskach Dolnych i Wrociszowie Górnym dwutygodniowych spotkań, w atmosferze zabawy dzieci skorzystały z bogatej oferty zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, naukowo-eksperymentalnych, kulinarnych, florystycznych, a także z licznych zabaw i gier terenowych.

Niniejszy projekt promował zdrowy tryb życia, aktywne spędzanie czasu wolnego razem z rówieśnikami oraz zdrowe odżywianie. W programie spotkań wakacyjnych znalazły się następujące hasła: „Zdrowo żyć”, „Jesteśmy różni – działamy razem”, „Aktywnie żyć to zdrowym być” i „Profilaktyka poprzez sport”.

Podsumowaniem spotkań były warsztaty pn. „Poczucie własnej wartości – wierzę, że potrafię”. Wszystkie spotkania dzieci spędzały w sposób aktywny i twórczy.

Bogaty program zajęć i liczny udział dzieci był możliwy przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu GKRPA w Sulikowie oraz Kopalni Kruszywa Lafarge. Serdecznie dziękujemy!

Pragniemy podziękować:

  1. Pani Dyrektor GOPS Wioletcie Pawluk za życzliwość i pomoc w organizacji spotkań wakacyjnych
  2. Panu Kierownikowi Kopalni Lafarge Sebastianowi Kuczyńskiemu za zrozumienie i życzliwość przy organizacji czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji
  3. Sołtysom i Radzie Sołeckiej w Studniskach Dolnych i Radzimowie Górnym za życzliwość, przychylność i pomoc w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci
  4. Pani Kindze, Paulinie, Edycie i Grażynie za kreatywne i twórcze prowadzenie zajęć
  5. Panu Wiesławowi, Beacie, Marioli i Bożenie za pomoc w organizacji zajęć

Oczywiście najmocniej dziękujemy dzieciom za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Mamy nadzieję, że zabawa, kreatywna twórczość bez telefonów i praca nad dobrymi relacjami koleżeńskimi to motto przewodnie działań i drogowskaz na przyszłe zajęcia z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie.


Skip to content