OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU DLA ZIEMI, DLA NAS, DLA SIEBIE

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie ogłasza nabór chętnych do uczestniczenia w projekcie pod nazwą „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie ”.

W związku z otrzymaniem od Fundacji Orlen darowizny na realizację projektu  pod tytułem: „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie ”w ramach programu  „Moje miejsce na Ziemi”,  Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie ogłasza nabór chętnych do uczestniczenia w tym projekcie.

Celem projektu „Dla Ziemi, dla nas, dla siebie”  jest budowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy Sulików poprzez uświadomienie że proste, codzienne działania każdego człowieka mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie oraz w świetlicach wiejskich w Radzimowie Górnym, Małej Wsi Dolnej, Studniskach Górnych  i Wrociszowie Górnym, w grupach 10-osobowych odbywać się będzie cykl  warsztatów o następującej tematyce:                                                       

  1. dom bez chemii- tworzenie naturalnych produktów i kosmetyków
  2. ekologiczno-kulinarne- potrawy bezmięsne, z produktów sezonowych
  3. sztuka eko- tworzenie ozdób z materiałów ekologicznych, „żywych obrazów” z mchów oraz ozdabianie toreb wielorazowych
  4. ogród przyjazny owadom i klimatowi- warsztat wyjazdowy w ogrodzie naturalnym, uprawianym bez środków chemicznych.

Każdy warsztat będzie poprzedzony prelekcją dostosowaną do tematu warsztatów. 

Końcowym akcentem projektu będzie wyjazd do Arboretum w Wojsławicach całej grupy projektowej (50 osób) i udział w wydarzeniu promującym zachowania proekologiczne oraz  spotkanie wszystkich uczestników projektu podsumowujące projekt.

Wszelkich informacji udziela sekretariat GOK tel.75 7787310,e-mail: goksulikow@gmail.com

Projekt finansowany jest  ze środków Fundacji ORLEN 

Skip to content