Podsumowanie spotkań wakacyjnych „Wśród bliskich – wesoło, aktywnie i klimatycznie”

Najprzyjemniej jest uczyć się poprzez zabawę, dlatego znakomitym pomysłem okazały się wakacyjne zajęcia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie. Od 27 czerwca  do 30 lipca  2022r. na terenie świetlic wiejskich  6 sołectw: Studniska Dolne, Studniska Górne, Mikułowa, Sulików, Radzimów i Wrociszów Górny realizowaliśmy projekt pt. „ Wśród bliskich – wesoło, aktywnie i klimatycznie”. Łącznie w zajęciach wzięło udział aż 112 dzieci. Głównym celem spotkań było  promowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego i postaw prozdrowotnych. Podczas cyklu tygodniowych, a w Sulikowie trzytygodniowych  spotkań w atmosferze zabawy dzieci dowiedziały się co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu.

Wakacje 2022 w naszych świetlicach  obfitowały w różnorodne zajęcia, m.in. sportowe,  plastyczne, muzyczne, taneczne, naukowo- eksperymentalne, kulinarne, florystyczne, a także  liczne zabawy i gry terenowe. Wszystkie spotkania dzieci spędzały w sposób aktywny i twórczy.

Poza zajęciami integracyjnymi, rekreacyjnymi i wychowawczymi przewidziano wycieczki na plac zabaw, oraz piesze wycieczki po najbliższej okolicy. Każdy tydzień  podsumowany był zabawami z animatorką  oraz wystawą i nagrodzeniem prac wykonanych przez dzieci z materiałów z odzysku lub darów przyrody.

Bogaty program zajęć i liczny udział dzieci był możliwy przede wszystkim dzięki  ogromnemu wsparciu finansowemu Fundacji Lafarge WSPÓLNIE. To dzięki wygranemu konkursowi grantowemu „Wspólnie dla regionu”  możliwy był zakup mobilnego placu zabaw: namiotu, wózka turystycznego oraz zestawów do zajęć ruchowych i konstrukcyjnych na świeżym powietrzu.

Pragniemy również podziękować:

  • Wójtowi Gminy Sulików panu Robertowi Starzyńskiemu za życzliwość i pomoc w organizacji spotkań wakacyjnych,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulikowie,
  • Kopalni Lafarge i Panu Kierownikowi Sebastianowi  Kuczyńskiemu,
  • Sołtysom i Radzie Sołeckiej w Studniskach Dolnych, Radzimowie Górnym oraz  Wrociszowie Górnym za życzliwość, przychylność i pomoc w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci,
  • Strażakom z OSP Sulików, oraz OSP ze Studnisk Dolnych za  „schłodzenie gorącej pogody” i prezentację sprzętu gaśniczego,
  • Policjantom z Posterunku Policji w Zawidowie za  spotkania, których celem  było przypomnienie najmłodszym podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wakacji,
  • Pani Kindze i Ani  za kreatywne i twórcze prowadzenie zajęć,
  • Panu Wiesławowi, Beacie i Marioli za pomoc w organizacji zajęć,
  • firmie Suplaz za transport zestawów do zajęć ruchowych i konstrukcyjnych do świetlic w których odbywały się zajęcia.

Oczywiście najmocniej  dziękujemy dzieciom za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Mamy nadzieję, iż zabawa, kreatywna twórczość i praca nad dobrymi relacjami koleżeńskimi to motto przewodnie działań i drogowskaz na przyszłe zajęcia z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie.

Skip to content