Przed GOK w Sulikowie stanie wrzutnia do książek

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi już niedługo przed Biblioteką Publiczną w Sulikowie zostanie zamontowana wrzutnia do książek, czyli miejsce, dzięki któremu nawet po zamknięciu placówki, będzie można zwrócić wypożyczone książki. Realizowany przez GOK w Sulikowie projekt „Wzmacniamy czytelnictwo w gminie Sulików” jest kierowany do mieszkańców gminy korzystających z usług biblioteki.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Skip to content